Europski fond za regionalni razvoj

eu                                                           eustr

OBAVIJEST O POČETKU PROVEDBE PROJEKTA


Dragi posjetioče/posjetiteljice!

Poduzeće Progeo d.o.o. započelo je s provedbom Povećanje konkurentnosti optimizacijom poslovnih procesa poduzeća PROGEO d.o.o. projekta 01.11.2019.


Projekt obuhvaća:

1. Implementaciju poslovno-informacijskog sustava (ERP e-poslovanje) te nabavu računalne opreme i mjernih uređaja te instrumenata

2. Edukaciju zaposlenika


Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke PROGEO d.o.o. primjenom IKT tehnologije putem implementacije poslovno-informacijskog sustava, nabavom računalne opreme i računalnih programa, a kako bi se unaprijedilo poslovanje i optimizirali poslovni procesi što će utjecati na rasterećenje zaposlenika. Projekt je usmjeren na zaposlenike/ce i klijente/ice kao ciljne skupine projekta, ali i na sve građane/ke RH i to kroz očuvanje radnog mjesta i povećanje zaposlenosti, transfera znanja, povećanje prihoda samog poduzetnika, povećanje prihoda državnog proračuna te zaštite okoliša u vidu smanjenja potrošnje papira zahvaljujući elektronskom obliku poslovanja.


Očekivani rezultati projekta jesu:

- povećanje prihoda od prodaje u iznosu od 957.284,00 kn

- unaprijeđeno 6 poslovnih procesa nabavom i implementacijom IKT rješenja

- nova zapošljavanja za 2 djelatnika/ce

- vlastiti udjel u financiranju u iznosu od 280.200,00 kn


Ukupna vrijednost projekta iznosi 583.750,00 kn i iznos koji sufinancira EU iznosi 226.200,00 kn.

Razdoblje provedbe projekta jest od 01.11.2019. – 01.07.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Dražen Lenac – 091 225 2257

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Progeo d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


www.strukturnifondovi.hr