Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka

geodetski nadzor na građevini: vodovodni ogranak Hroljevo na Krasici, izrada više geodetskih elaborate katastra vodova i evidentiranja u GIS-u, izrada PGP-a V.S. Bulevard, geodetske situacije za projektiranje i elaborate iskolčenja na V.S. Streljana