eu                                                           eustr

Dragi posjetioče/posjetiteljice!


Poduzeće Progeo d.o.o. završilo je s provedbom ovog projekta 01.07.2020. 


Projekt je obuhvatio:

1. Implementaciju poslovno-informacijskog sustava (ERP e-poslovanje) te nabavu računalne opreme i mjernih uređaja te instrumenata

2. Edukaciju zaposlenika 

Cilj projekta je postignut, a to je povećanje konkurentnosti tvrtke PROGEO d.o.o. primjenom IKT tehnologije putem implementacije poslovno-informacijskog sustava, nabavom računalne opreme i računalnih programa, a kako bi se unaprijedilo poslovanje i optimizirali poslovni procesi što će utjecati na rasterećenje zaposlenika. 

Ukupnu 6 procesa je unaprjeđeno i to:

Upravljanje ljudskim potencijalima, Financije i računovodstvo, Nabava, Prodaja, Strateško planiranje, Upravljanje rizicima i Upravljanje poslovnom dokumentacijom.


Po završetku projekta nastali su:

Prihvatljivi troškovi u iznosu od 348.000,00 kn, dok su ukupna bespovratna sredstva 65% 226.200,00, a vlastiti doprinos 35% iznosi 52.500,00 

Korisnik je uložio vlastite potpore projektu u smislu financiranja neprihvatljivih troškova (plaće djelatnika) i PDV-a u iznosu od 309.958,50 kn


Kontakt osoba za više informacija: Dražen Lenac – 091 225 2257

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Progeo d.o.o. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Projekt je dostupan javnosti na uvid.

www.strukturnifondovi.hr