Zračna luka Rijeka

izrada posebne geodetske podloge za područje oko piste