Grad Rijeka

imovinsko pravna priprema i analiza vlasničkog i posjedovnog stanja na stadionu Kantrida