Upis građevine u katastar

 Upis građevine  u katastar i zemljišnu knjigu je zakonska obveza svakog vlasnika izgrađene ili izmjenjene (dogradnja, rušenje i sl.) nekretnine. Građevina se upisuje na temelju izrađenog Elaborata za evidentiranje zgrada ili drugih građevina koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka.

Za evidentiranje građevine, odnosno izradu geodetskog elaborata potrebni su ovi dokumenti (ne stariji od 6 mjeseci):

  • kopija katastarskog plana
  • izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list
  • posjedovni list
  • dokaz o legalnosti objekta (ovisno o vremenu građenja)

Građevinu  je važno evidentirati (osim radi zakonske obveze) zbog:

  • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • kupoprodaje nekretnine
  • legaliziranja objekta
  • etažiranja objekata
  • hipoteke

Ako je građevina upisana u katastar, ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat zausklađenje zemljišno-knjižnog s katastarskim stanjem, u kojemu se prilaže i dokaz o legalnosti objekta.

Izrađeni elaborat se predaje u nadležni katastarski ured na pregled i ovjeru, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu. Prijavne listove za zamljišnu knjigu, katastarski ured po službenoj dužnosti  dostavlja gruntovnici.