Kontakt


PROGEO d. o. o.  Rijeka
Adresa sjedišta: Drage Šćitara 34, 51000 Rijeka
Adresa ureda: Braće Cetina 2 D, 51000 Rijeka
Sjedište: Drage Šćitara 34, Rijeka
Tel/Fax: 051/490-703
E-mail: progeo@progeo.hr
OIB: 90772684213
MB: 2739518