Katastar vodova

Katastar vodova sadržava podatke o vrstama, osnovnim tehničkim osobinama i položaju vodova, podatke o objektima koji pripadaju vodovima te podatke o upraviteljima vodova 

Usluga obuhvaća izmjere položaja lomnih točaka vodova, visinskih lomnih točaka vodova, križanja novoizgrađenog s ostalim vodovima, izmjere pripadajućih objekata i prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.

Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova. Temeljem geodetskog snimanja izrađuje se geodetski elaborat, i to za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu na vodu. Elaborat ovjerava katastar nadležan za to područje. U katastru vodova vode se pisani i grafički podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.

Geodetska izmjera se provodi na otvorenom rovu. Za izmjeru postojećih, do sada neevidentiranih vodova, koriste se pripadajući vidljivi vanjski znaci voda, a otkrivanje se obavlja tragačem i/li otkopavanjem. Geodetsko snimanje voda izgrađenog za potrebe kućnog priključka provodi se na način da se vodovi mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna.