Jadranska vrata d.d.

izrada posebnih geodetskih podloga, izvođenje kranskih staza