Geodetska podloga za projektiranje

 Izrada geodetskih podloga za potrebe projektiranja sukladno važećim pravilnicima