Iskolčenje građevine

 Iskolčenje građevine je prenošenje projektiranih elemenata na teren (dimenzije, položaj točaka, visine) te predstavlja zakonsku obvezu prije gradnje stambenih i poslovnih objekata. Svrha iskolčenja je da se građevina sagradi na točnom mjestu kako je predviđeno projektom.

Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja, građevinske dozvole ili potvrde glavnog projekta (ovisno o veličini objekta), ovlašteni inženjer geodezije pristupa iskolčenju građevine na građevinskoj čestici sukladno projektnoj dokumentaciji, te izrađuje elaborat iskolčenja. 

Elaborat iskolčenja je skup grafičkih i pisanih dokumenata koji prikazuju iskolčenje građevine na građevinskom zemljištu.